Kurs obejmujący tematykę rejonu szyjno-piersiowego oraz obręczy barkowej

w ostatnich dniach 03-05.09.2021 odbył się kurs w Krakowie, który obejmował swą tematyką rejon szyjno-piersiowy oraz obręcz barkową. Wracamy do gabinetu z nowymi przemyśleniami i narzędziami pracy do terapii z pacjentem.

Neurodynamika Kliniczna NDS - Kwadrant Górny

w dniach 26-29.01.2018 odbył się kurs z neurodynamiki klinicznej prowadzonej przez Michaela Shacklock'a. Była to pierwsza część (kwadrant górny), której tematyka porusza aspekty fizjologii i mechanizmów funkcjonowania naszego układu nerwowego w odniesieniu do dolegliwości ze struktur obwodowych. Koncepcja neurodynamiki łączy diagnozę i terapię, integruje układ nerwowy z układem mięśniowo-szkieletowym. Celem kursu było przekazanie wiedzy jak przeprowadzić badanie pacjenta z komponentą neurodynamiczną, jakie techniki zastosować przy konkretnych objawach a także by dostrzec połączenie z dolegliwościami ze strony układu narządu ruchu. Poznanie tej koncepcji to kolejny krok do przodu by móc pomóc pacjentom z takimi dolegliwościami jak ból promieniujący, często palący, ciągnący, mrowiący, przy objawach obciążenia korzenia, splotu czy nerwów obwodowych.

Medyczny trening terapeutyczny w dysfunkcjach mięśni dna miednicy z uwzględnieniem czynników neurofizjologicznych i wegetatywnych

W minionych dniach tj. 13-15 listopada 2016 odbył się w Krakowie kurs „Medyczny trening terapeutyczny w dysfunkcjach mięśni dna miednicy z uwzględnieniem czynników neurofizjologicznych i wegetatywnych”. Jedną z prowadzących kurs była terapeuta manualny MTII Anna Szal a patronatem Stowarzyszenie NOMT Polska.

Tematyka szkolenia jak najbardziej aktualna (w listopadzie trwa ogólnopolska kampania edukacyjna „co trzecia”) oraz ściśle związana z kobietą, a także problemem nietrzymania moczu. Celem kursu było zrozumienie m.in. roli układu autonomicznego w sterowaniu aktywnością mięśni dna miednicy, wpływu emocji czy hormonów na ich napięcie mięśniowe. Omówienie problemu dysfunkcji mięśni dna miednicy było szerokie oraz uwzględniało wszystkie możliwe przyczyny. Z kolei w części praktycznej uczestnicy kursu zostali zapoznani między innymi z technikami izolowanego napięcia mięśni dna miednicy. Zaprezentowano również użycie sondy dopochwowej kGoal oraz aplikacji mobilnej PelviFly do treningu omawianych mięśni. Niebawem na naszej stronie zostanie ten temat poruszony ponownie.

Spastyczność

W dniach 21-24 maja 2016 odbył się w Krakowie kurs „Spastyczność” prowadzony przez IPNFA Senior Instructor, IBITA Instructor Benedikta Bömera. Szkolenie zaadresowane było dla terapeutów pracujących z pacjentami po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, tj. po udarach mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych jak również urazie rdzenia. Celem kursu było m.in. zrozumienie jakie są konsekwencje utraty przez pacjenta kontroli postawy oraz jak powinna wyglądać odpowiednia jej stymulacja w ramach sesji terapeutycznej. Podczas zadań praktycznych przekazano nam jak ocenić pacjenta pod kątem hyperaktywności , spastyczności, objawów osłabienia tułowia czy zjawisk adaptacyjnych tzw. przykurczów. Zwrócono naszą uwagę na istotę pracy z pacjentem w formie zadań ruchowych, które powinny mieć przełożenie na życie codzienne. W trakcie kursu zdobyliśmy wiedzę jak przez pracę z pacjentem odpowiednio pobudzić korę mózgu a zahamować mechanizmy kompensacyjne.

Terapia Manualna MTII - Repetytorium

W dniach 20-23 kwietnia 2016 odbył się już ostatni moduł terapii manualnej MTII w Katowicach prowadzony przez PT, OMT Stanisława Legockiego. Celem szkolenia było usystematyzowanie zdobytej wiedzy oraz przełożenie jej na pracę z pacjentem. Ponownie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: czym jest ból, jakie może być podłoże bólów głowy lub jaką funkcję pełni układ wegetatywny człowieka. Największym wyzwaniem okazały się pytania z zakresu anatomii oraz klasyfikacja dolegliwości pacjenta. Można powiedzieć, że każdy koniec kursu to początek na drodze do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii manualnej.

Dysfunkcje górnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawu skroniowo-żuchwowego.

W dniach 04-07 listopada 2015 odbył się kolejny moduł terapii manualnej MTII w Katowicach prowadzony przez PT, OMT Stanisława Legockiego. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu badania i terapii górnego odcinka szyjnego kręgosłupa od kości potylicznej do trzeciego kręgu szyjnego wraz z analizą biomechaniki i neurofizjologii stawu skroniowo-żuchwowego. Istotne było zaznajomienie się z szerokim spektrum objawów mogących wynikać z dysfunkcji w tym regionie tj. bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu, bolesne mięśnie szyi u niemowląt czy asymetryczne ustawienie ich ciała.

„II Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT”.

2 kwietnia 2016 w Katowicach odbyła się „II Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT”. Organizatorzy zadbali o bogaty program prelekcji z zakresu wiedzy fizjoterapeutycznej. Wśród zaprezentowanych tematów znalazły się między innymi ciekawostki z anatomii górnego odcinka szyjnego, wybrane przykłady przypadków klinicznych oraz poruszona została kwestia odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Szczególnie interesujący był wykład o KISS Syndrom, który diagnozowany jest u niemowląt. Równie ciekawie wypowiadał się gość specjalny Martin Thiel (przewodniczący organizacji DFOMT kreującej Terapeutów Manualnych w Niemczech) w swojej prelekcji pt. ”Niebezpieczeństwa technik szybkiej mobilizacji według badań naukowych”.

Przegląd kursów, w których ostatnio uczestniczyliśmy

w czasie dwóch ostatnich weekendów (29-30.08 i 05-06.09.2015) odbył się kurs masażu tkanek głębokich w Katowicach. Celem szkolenia było poszerzenie umiejętności praktycznych z zakresu palpacji struktur anatomicznych oraz zaznajomienie się z technikami manualnymi w obrębie kończyny dolnej i kończyny górnej.
Zapraszamy również na nasz profil facebook


Dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa

06-09 maja 2015 odbył się kurs terapii manualnej MT II w Katowicach. Była to kontynuacja wielomodułowego szkolenia w ramach terapii manualnej wg standardów IFOMPT poprowadzona przez Stanisława Legockiego. Celem kursu było poszerzenie wiedzy zakresu badania i terapii z uwzględnieniem wszystkich struktur mogących dawać dolegliwości w regionie dolnego odcinka szyjnego, przejścia szyjno-piersiowego oraz kończyny górnej. Istotne było przeanalizowanie możliwej przyczyny również poza omawianym regionem.

Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu

Kurs odbył się w Krakowie 11-14 kwietnia 2015 i został poprowadzony przez Macieja Krawczyka. Szkolenie adresowane było dla fizjoterapeutów prowadzących terapię z pacjentami po udarze mózgu, u których w terapii zajmujemy się w szczególności reedukacją funkcji kończyny górnej.

Aktualności

Dane Adresowe

Reditum Gabinet Fizjoterapii

47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Piotra Skargi 23/3
Telefon: +48 790 856 143
Telefon: +48 500 003 927
E-mail: reditum@reditum.pl
Facebook: facebook

O nas

Świadczymy kompleksowe usługi fizjoterapeutyczne. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych działań, które skierowane są w stronę osób z dysfunkcjami narządu ruchu czyli układu neuro-mięśniowo-szkieletowego.