Kurs obejmujący tematykę rejonu szyjno-piersiowego oraz obręczy barkowej

w ostatnich dniach 03-05.09.2021 odbył się kurs w Krakowie, który obejmował swą tematyką rejon szyjno-piersiowy oraz obręcz barkową. Wracamy do gabinetu z nowymi przemyśleniami i narzędziami pracy do terapii z pacjentem.

Wykorzystanie USG w codziennej pracy fizjoterapeuty

w dniach 05-06.09.2020 odbył się w Katowicach kurs „Wykorzystanie USG w codziennej pracy fizjoterapeuty". Spojrzenie na pacjenta przez pryzmat głowicy do USG okazało się niezwykle interesującym narzędziem. Mam nadzieję, że to początek nowej przygody fizjoterapeutycznej.

VI Konferencja Terapeutów Manualnych IFOMPT

29 lutego odbyła się już VI Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT. W tym roku tematem wystąpień była interdyscyplinarna diagnostyka i terapia skolioz w teorii i praktyce. Co roku, dzięki naszym kolegom prelegentom, mamy możliwość poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić praktykę o nowe przemyślenia terapeutyczne. Wśród wystąpień omówiono związek skolioz z autonomicznym układem nerwowym, możliwe sposoby leczenia czy zastosowanie pomocniczych źródeł diagnostycznych.

Neurodynamika kliniczna – kwadrant dolny

w dniach 05-08.04.2019 odbył się kurs „Neurodynamika kliniczna – kwadrant dolny” prowadzony przez Michaela Shacklock'a. Była to już druga część szkolenia, którego tematyka poruszała aspekty fizjologii i mechanizmów funkcjonowania naszego układu nerwowego w odniesieniu do dolegliwości bólowych z komponentą neurologiczną. Koncepcja neurodynamiki łączy diagnozę i terapię, integruje układ nerwowy z układem mięśniowo-szkieletowym. Szkolenie opierało się o najaktualniejsze informacje kliniczne i badania, które przeprowadził wraz z zespołem naukowym prowadzący kurs. Celem było przekazanie wiedzy jak przeprowadzić badanie i terapię pacjenta, u którego zdiagnozowano nieprawidłowości w ruchu tkanki nerwowej. Dotyczyło to na przykład dolegliwości w obszarze odcinka lędźwiowego kręgosłupa z obciążeniem korzenia (radikulopatia), czy problemów obwodowych w kończynie dolnej tj. rwa kulszowa, ból pięty, łydki w aspekcie neurologicznym. Koncepcja ta pozwoliła na poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozy pacjenta z objawami ze strony układu nerwowego oraz z dobraniem odpowiednich technik terapeutycznych adekwatnych do poziomu progresji pacjenta według kryteriów.

V Konferencja Terapeutów Manualnych IFOMPT

31 marca odbyła się już V Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT. W tym roku tematyka wystąpień dotyczyła stawu biodrowego. Obejmowała jego korelację do dolegliwości występujących w innych regionach ciała, konflikt panewkowo-udowy, przegląd anatomii w odniesieniu do biomechaniki i funkcji, czy problem odczuwanych objawów ze względu na uwięźnięcie nerwów obwodowych. Ciekawe wystąpienie jednego z prelegentów, przedstawione z perspektywy pacjenta, obejmowało spojrzenie na problem zaburzonej ruchomości stawu biodrowego w odniesieniu do kontuzji sportowych i przyjętej ostatecznie strategii fizjoterapeutycznej.

HVLA manipulacji krótkodźwigniowych - moduł II

w dniach 22-24.03.2019 odbył się drugi moduł kursu „HVLA manipulacji krótkodźwigniowych” prowadzony przez osteopatę Jöry Pauwels’a. Tym razem na szkoleniu zostały przedstawione i omówione techniki szybkiej mobilizacji stawów obwodowych tj. stawy obręczy barkowej, łokcia ,nadgarstka, stawy kończyny dolnej: biodrowy, kolanowy, stawy stopy, a także staw krzyżowo-biodrowy, żebra oraz górny odcinek szyjny kręgosłupa. Duża część kursu została poświęcona na praktyczne zaprezentowanie i przećwiczenie omawianych technik wraz z ich teoretycznym wyjaśnieniem jakie są wskazania i przeciwskazania. Poruszana tematyka kursu obejmowała również omówienie strategii leczenia takich dysfunkcji jak: łokieć tenisisty, dolegliwości pourazowe łąkotek, zespół ciasnoty przedziałów powięziowych podudzia czy zamrożony bark. Drugi moduł był bardzo motywującym uzupełnieniem kolejnej wiedzy potrzebnej nam do pracy w gabinecie.

HVLA manipulacji krótkodźwigniowych

w dniach 25-27.01.2019 odbył się kurs „HVLA manipulacji krótkodźwigniowych” prowadzony przez osteopatę Jöry Pauwels’a. Był to pierwszy moduł, podczas którego zostały przedstawione i omówione zasady wykonywania technik szybkiej mobilizacji stawów kręgosłupa (odcinka lędźwiowego wraz z kością krzyżową, piersiowego i szyjnego). Dużo uwagi zostało zwrócone na zachowanie pozytywnego podejścia i obejścia się z pacjentem (tzw.handling), by przedstawione techniki w rękach terapeuty dały maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo zarówno pacjentowi jak i wykonującemu. W koncepcji tej zaprezentowane mobilizacje pozwalają terapeucie uruchamiać stawy w pozycji pośredniej kręgosłupa, po zbudowaniu lokalnej bariery, co zapewnia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo. Udział w kursie oraz poznanie nowych technik to kolejne satysfakcjonujące nas narzędzie do pracy z pacjentem.

24 luty

Sympozjum

Dział: Aktualności

I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne "Staw Kolanowy"

2018-02-23 miałam możliwość uczestniczyć w naukowym sympozjum ortopedyczno-fizjoterapeutycznym organizowanym w Sport-Klinice w Żorach. Poruszana tematyka dotyczyła stawu kolanowego, jego diagnostyki obrazowej, wskazań do szycia łąkotek, roli więzadła krzyżowego przedniego (acl), propozycji postępowania rehabilitacyjnego czy biologicznej przebudowy przeszczepu tego więzadła. Osobiście byłam pozytywnie zaskoczona, że mogę obserwować "na żywo" zabieg rekonstrukcji acl.

„IV Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT”

Spotkania po to, by dzielić się informacją pomiędzy sobą zawsze mają sens. Za nami już czwarta Konferencja terapeutów manualnych pracujących wg standardów IFOMPT, która ponownie odbyła się w murach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Koledzy i koleżanki fizjoterapeuci przedstawili tematykę górnego odcinka kręgosłupa od strony struktur anatomicznych, biomechaniki czy neurofizjologii i odnieśli to do praktycznego spojrzenia na dolegliwości tego regionu.Wystąpienia sobotniego spotkania dotyczyły również zaprezentowanego tematu, ale w ujęciu specjalistów z innych dziedzin tj. ortopedia czy logopedia.

Neurodynamika Kliniczna NDS - Kwadrant Górny

w dniach 26-29.01.2018 odbył się kurs z neurodynamiki klinicznej prowadzonej przez Michaela Shacklock'a. Była to pierwsza część (kwadrant górny), której tematyka porusza aspekty fizjologii i mechanizmów funkcjonowania naszego układu nerwowego w odniesieniu do dolegliwości ze struktur obwodowych. Koncepcja neurodynamiki łączy diagnozę i terapię, integruje układ nerwowy z układem mięśniowo-szkieletowym. Celem kursu było przekazanie wiedzy jak przeprowadzić badanie pacjenta z komponentą neurodynamiczną, jakie techniki zastosować przy konkretnych objawach a także by dostrzec połączenie z dolegliwościami ze strony układu narządu ruchu. Poznanie tej koncepcji to kolejny krok do przodu by móc pomóc pacjentom z takimi dolegliwościami jak ból promieniujący, często palący, ciągnący, mrowiący, przy objawach obciążenia korzenia, splotu czy nerwów obwodowych.

„II Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT”.

1 kwietnia pierwszy raz w murach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się „III Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT”. W tym roku spora część wystąpień obejmowała swym zakresem tematykę mięśni dna miednicy, ich anatomię, funkcję oraz zaburzenia w odniesieniu do rejonu lędźwiowo-miednicznego i nietrzymania moczu. Wśród zaprezentowanych prelekcji znalazł się również temat, który poruszył pojęcie bólu w praktyce fizjoterapeuty. W drugiej części konferencji zaprezentowano między innymi ciekawy temat o kompleksowym leczeniu narządu żucia.

Medyczny trening terapeutyczny w dysfunkcjach mięśni dna miednicy z uwzględnieniem czynników neurofizjologicznych i wegetatywnych

W minionych dniach tj. 13-15 listopada 2016 odbył się w Krakowie kurs „Medyczny trening terapeutyczny w dysfunkcjach mięśni dna miednicy z uwzględnieniem czynników neurofizjologicznych i wegetatywnych”. Jedną z prowadzących kurs była terapeuta manualny MTII Anna Szal a patronatem Stowarzyszenie NOMT Polska.

Tematyka szkolenia jak najbardziej aktualna (w listopadzie trwa ogólnopolska kampania edukacyjna „co trzecia”) oraz ściśle związana z kobietą, a także problemem nietrzymania moczu. Celem kursu było zrozumienie m.in. roli układu autonomicznego w sterowaniu aktywnością mięśni dna miednicy, wpływu emocji czy hormonów na ich napięcie mięśniowe. Omówienie problemu dysfunkcji mięśni dna miednicy było szerokie oraz uwzględniało wszystkie możliwe przyczyny. Z kolei w części praktycznej uczestnicy kursu zostali zapoznani między innymi z technikami izolowanego napięcia mięśni dna miednicy. Zaprezentowano również użycie sondy dopochwowej kGoal oraz aplikacji mobilnej PelviFly do treningu omawianych mięśni. Niebawem na naszej stronie zostanie ten temat poruszony ponownie.

Spastyczność

W dniach 21-24 maja 2016 odbył się w Krakowie kurs „Spastyczność” prowadzony przez IPNFA Senior Instructor, IBITA Instructor Benedikta Bömera. Szkolenie zaadresowane było dla terapeutów pracujących z pacjentami po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, tj. po udarach mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych jak również urazie rdzenia. Celem kursu było m.in. zrozumienie jakie są konsekwencje utraty przez pacjenta kontroli postawy oraz jak powinna wyglądać odpowiednia jej stymulacja w ramach sesji terapeutycznej. Podczas zadań praktycznych przekazano nam jak ocenić pacjenta pod kątem hyperaktywności , spastyczności, objawów osłabienia tułowia czy zjawisk adaptacyjnych tzw. przykurczów. Zwrócono naszą uwagę na istotę pracy z pacjentem w formie zadań ruchowych, które powinny mieć przełożenie na życie codzienne. W trakcie kursu zdobyliśmy wiedzę jak przez pracę z pacjentem odpowiednio pobudzić korę mózgu a zahamować mechanizmy kompensacyjne.

Terapia Manualna MTII - Repetytorium

W dniach 20-23 kwietnia 2016 odbył się już ostatni moduł terapii manualnej MTII w Katowicach prowadzony przez PT, OMT Stanisława Legockiego. Celem szkolenia było usystematyzowanie zdobytej wiedzy oraz przełożenie jej na pracę z pacjentem. Ponownie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: czym jest ból, jakie może być podłoże bólów głowy lub jaką funkcję pełni układ wegetatywny człowieka. Największym wyzwaniem okazały się pytania z zakresu anatomii oraz klasyfikacja dolegliwości pacjenta. Można powiedzieć, że każdy koniec kursu to początek na drodze do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii manualnej.

Dysfunkcje górnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawu skroniowo-żuchwowego.

W dniach 04-07 listopada 2015 odbył się kolejny moduł terapii manualnej MTII w Katowicach prowadzony przez PT, OMT Stanisława Legockiego. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu badania i terapii górnego odcinka szyjnego kręgosłupa od kości potylicznej do trzeciego kręgu szyjnego wraz z analizą biomechaniki i neurofizjologii stawu skroniowo-żuchwowego. Istotne było zaznajomienie się z szerokim spektrum objawów mogących wynikać z dysfunkcji w tym regionie tj. bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu, bolesne mięśnie szyi u niemowląt czy asymetryczne ustawienie ich ciała.

„II Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT”.

2 kwietnia 2016 w Katowicach odbyła się „II Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMPT”. Organizatorzy zadbali o bogaty program prelekcji z zakresu wiedzy fizjoterapeutycznej. Wśród zaprezentowanych tematów znalazły się między innymi ciekawostki z anatomii górnego odcinka szyjnego, wybrane przykłady przypadków klinicznych oraz poruszona została kwestia odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Szczególnie interesujący był wykład o KISS Syndrom, który diagnozowany jest u niemowląt. Równie ciekawie wypowiadał się gość specjalny Martin Thiel (przewodniczący organizacji DFOMT kreującej Terapeutów Manualnych w Niemczech) w swojej prelekcji pt. ”Niebezpieczeństwa technik szybkiej mobilizacji według badań naukowych”.

Przegląd kursów, w których ostatnio uczestniczyliśmy

w czasie dwóch ostatnich weekendów (29-30.08 i 05-06.09.2015) odbył się kurs masażu tkanek głębokich w Katowicach. Celem szkolenia było poszerzenie umiejętności praktycznych z zakresu palpacji struktur anatomicznych oraz zaznajomienie się z technikami manualnymi w obrębie kończyny dolnej i kończyny górnej.
Zapraszamy również na nasz profil facebook


Bieganie bez kontuzji!

W ramach promocji dnia otwartego 13 czerwca reditum towarzyszyło biegaczom z parkrun Kędzierzyn-Koźle udzielając chętnym konsultacji oraz przeprowadzając wstępne badanie do terapii. Mamy nadzieję, że dla tych osób to początek pracy nad bieganiem bez bólu i kontuzji.
Zdjęcia z biegu, jaki i naszych działań, można podejrzeć na fb parkrun oraz na stronie KK24.pl
Pozdrawiamy parkrun i dziękujemy za spotkanie.

Proponujemy indywidualne spotkania szkoleniowe skierowane do osób aktywnych, korzystających z siłowni, fitness clubu itp. Spotkania mają na celu poszerzenie wiedzy i praktyki o tym jak poprawnie wykonywać ćwiczenia np. przysiad ze sztangą z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb, możliwości i dysfunkcji każdego z nas.
18 maj

Warsztaty

Dział: Aktualności

Proponujemy zorganizowanie tematycznych warsztatów dla firm i ich pracowników podczas których szerzej omówimy profilaktykę narządu ruchu w miejscu pracy

„Zdrowy kręgosłup w miejscu pracy”

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Aktualności

Dane Adresowe

Reditum Gabinet Fizjoterapii

47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Piotra Skargi 23/3
Telefon: +48 790 856 143
Telefon: +48 500 003 927
E-mail: reditum@reditum.pl
Facebook: facebook

O nas

Świadczymy kompleksowe usługi fizjoterapeutyczne. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych działań, które skierowane są w stronę osób z dysfunkcjami narządu ruchu czyli układu neuro-mięśniowo-szkieletowego.