Słowniczek


Fizjoterapia to zawód medyczny, w którym ruch postrzegany jest jako najważniejsza komponenta dla zdrowia człowieka. Fizjoterapia pozwala na rozwój, utrzymanie oraz powrót do maksymalnej sprawności ruchowej oraz na sprawne funkcjonowanie człowieka poprzez cały okres trwania życia. Jest ona niezbędna, gdy sprawność ruchowa oraz funkcjonowanie są zagrożone poprzez proces starzenia się, doznane urazy, choroby, różnorodne zaburzenia oraz warunki lub czynniki środowiskowe. Fizjoterapeuci są niezależnymi specjalistami, jak również członkami zespołu specjalistów świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Terapia manualna dosłowne znaczenie to terapia wykonywana rękami (od słowa łac. manus-ręka). Często błędnie utożsamiana z kręgarstwem terapia manualna należy do medycyny, która jest jej źródłem wiedzy.
Terapia manualna jest wyspecjalizowaną dziedziną fizjoterapii, w której ręce terapeuty wykorzystywane są w umiejętny sposób w celu oceny, zbadania i pomocy w dolegliwościach w obrębie układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowym. Jej podstawą jest wnikliwy wywiad i badanie, a opiera się o specyficzne techniki manualne i ćwiczenia terapeutyczne. Postępowanie w ramach terapii manualnej bazuje na dowodach naukowych oraz globalnym podejściu do pacjenta, który jest istotą biopsychosocjalną.
Strona internetowa Stanisław Legocki

IFOMPT (pol. Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych) reprezentuje grupę fizjoterapeutów-terapeutów manualnych, którzy ukończyli studia według programu specjalizacji w dziedzinie zaburzeń neuro-mięśniowo-szkieletowych.
Jest federacją, która wyznacza standardy edukacyjne i kliniczne w tej dziedzinie fizjoterapii. IFOMPT aktywnie zachęca do lepszego zarządzania wystandaryzowaną dokumentacją pacjenta i aktywnie popiera praktykę opartą na dowodach naukowych. IFOMPT jest podgrupą Światowej Konfederacji Fizjoterapii i została utworzona w 1974 roku.
Strona internetowa IFOMPT

PNF jest przykładem neurofizjologicznego oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. Słowo facylitacja oznacza dokładnie to, co terapeuta chce osiągnąć w pracy z pacjentem- ułatwienie dotyczące na przykład wykonywania zadań ruchowych zawartych w zwykłych codziennych czynnościach.
Wszystkie aktywności w obrębie PNF skierowane są w stronę funkcjonalnego celu, który osiągany jest w różnych warunkach otoczenia (nauka chodu, chodu po schodach, nauka zmian pozycji itp.). Jest to metoda globalna, która nie skupia się tylko na jednostkowym problemie czy pojedynczym fragmencie ciała. Każdy zabieg kierowany jest do człowieka jako całości.
Strona internetowa IPNFA

Stabilizacja centralna i stawów obwodowych to koncepcja pracy z pacjentem, która skupia się na przywróceniu utraconej funkcji głębokich mięśni zlokalizowanych lokalnie w obrębie stawów oraz ich relacji do mięśni globalnych. Podczas terapii uruchomiane są mięśnie lokalne, które mogą przywrócić w uszkodzonym lub bolesnym regionie prawidłową ochronną i stabilizującą funkcję.
Terapia z pacjentem w ramach tej koncepcji zawiera selektywny trening mięśni stabilizujących stawy kręgosłupa i kończyn, ćwiczenia równoważne oraz korekcje mechanizmów kompensacyjnych.

Metoda ta pozwala na osiąganie rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape. Jest to plaster nie ograniczający ruchów, rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonym do parametrów skóry, odporny na działanie wody i umożliwiający przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu. Aplikacje plastra zazwyczaj nie powodują korekcji mechanicznej. Mają działanie sensoryczne, które poprawia funkcjonowanie lokalne lub wpływa na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Metoda ta ma opracowany swój system badania w którym wykorzystywane są testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami. Kinesiologytaping znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach fizjoterapii, szczególnie związanej ze sportem.

Bazuje na technikach i strategiach odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chodu, ruchów kończyny górnej, funkcji dnia codziennego) chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przebiegu innych chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Oddziaływanie fizjoterapeutyczne, którego przedmiotem zainteresowania są mięśnie dna miednicy oraz ich współpraca ze strukturami kostnymi i więzadłowymi. Według tej koncepcji profesjonalna aktywacja mięśni dna miednicy stanowi punkt wyjścia w terapii zaburzeń miednicy. Kluczem do zastosowania skutecznych strategii terapeutycznych jest właściwa diagnoza oparta na odpowiednim rozpoznawaniu i różnicowaniu poszczególnych dysfunkcji tego obszaru ciała (tj. obniżenie narządów miednicy mniejszej, bóle obszaru miednicy, zaburzenia fazy gromadzenia oraz opróżniania pęcherza, zmiany funkcjonalne poporodowe).
Strona internetowa AG GGUP

Masaż głęboki to terapia działająca na warstwach i piętrach tkanek nieopracowywanych w masażu klasycznym czy sportowym. Jest także formą zaprogramowanej terapii pacjenta lub sportowca dostosowaną do konkretnej jednostki chorobowej. Za pomocą tej techniki można wpływać na stan napięcia mięśniowego i powięziowego, korygować wady oraz leczyć dysfunkcje narządu ruchu. W trakcie terapii techniki wykonywane są bardzo powoli co daje tkankom czas na fizjologiczną odpowiedź i przystosowanie się do nowych warunków. Wymaga to od terapeuty wyjątkowo dobrej palpacji i umiejętności lokalizowania zmian w tkankach. Masaż tkanek głębokich daje możliwość na rozluźnienie, wydłużenie i uwolnienie utrzymujących się wzorców nieprawidłowych napięć w możliwie najbardziej skuteczny i energooszczędny sposób.
Strona internetowa Masażu Tkanek Głębokich

Spastyczność to terapia zaadresowana dla pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, tj. po udarach mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych jak również urazie rdzenia. Głównym jej celem jest odnalezienie przez terapeutę symptomów utraty przez pacjenta kontroli postawy oraz takie zaplanowanie sesji terapeutycznej by odpowiednio ją pobudzić. W praktyce oznacza to, że pacjent jest dokładnie zdiagnozowany funkcjonalnie pod kątem hyperaktywności mięśni , spastyczności, objawów osłabienia tułowia czy zjawisk adaptacyjnych tzw. przykurczów. Odpowiednio zaplanowana terapia zawiera elementy wyhamowania nadaktywnych mięśni oraz mechanizmów kompensacyjnych. Skupia się na pobudzeniu mięśni osłabionych i torowaniu ich w zadaniach ruchowych mających przełożenie na aktywności życia codziennego. Terapia z pacjentem w ramach tej koncepcji łączy w sobie dwie metody neurofizjologiczne: IBITA Bobath i PNF. Terapeuta poprzez swoje działania terapeutyczne ma za zadanie odpowiednio pobudzić korę mózgu a także wyhamować objawy uszkodzenia układu nerwowego.
Strona organizatora kursu

Aktualności

Dane Adresowe

Reditum Gabinet Fizjoterapii

47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Piotra Skargi 23/3
Telefon: +48 790 856 143
Telefon: +48 500 003 927
E-mail: reditum@reditum.pl
Facebook: facebook

O nas

Świadczymy kompleksowe usługi fizjoterapeutyczne. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych działań, które skierowane są w stronę osób z dysfunkcjami narządu ruchu czyli układu neuro-mięśniowo-szkieletowego.